Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Data inici: 1998

Estat del projecte: En execució

Hectàrees per gestionar: 33.90

1 %Explora » Projectes » Zones Humides » Restauració i gestió de l'estany de Sils
Restauració i gestió de l'estany de Sils

L’Estany de Sils era un dels més grans i importants de Catalunya. Va arribar a tenir una superfície de 360 ha però va patir un procés de dessecació, que va culminar el 1851, amb l’objectiu de guanyar terreny per a l’agricultura i combatre determinades malalties infeccioses. Els terrenys originàriament ocupats per aiguamolls es van transformar, en un primer moment, en prats de dalla i pastura i, en les ultimes dècades, en zones urbanitzades i explotacions forestals.  

Tot i aquesta transformació radical, aquest espai sempre va conservar un grau d’inundació temporal en alguns sectors que va permetre preservar una mostra de les seves comunitats vegetals i animals.  Amb l’objectiu de recuperar el paisatge, els hàbitats i les espècies pròpies de l’antiga zona humida, Accionatura i l’Ajuntament de Sils van endegar el projecte de restauració i gestió de l’estany de Sils .

 

Nota del Director sobre l’actualitat de l’Estany de Sils x Dia dels Aiguamolls (2/2/2015)

A les darreres setmanes han sortit notícies i comentaris en relació a l’Estany de Sils, i volem aprofitar des d’Acciónatura avui Dia Internacional dels Aiguamolls per una breu reflexió en veu alta.

Aquest espai que varem ajudar a recuperar juntament amb l’Ajuntament de Sils, ha vist com el nombre d’ocells hivernants que es recompten cada mes de gener, ha anat a la baixa de manera alarmant.

L’explicació és ben senzilla: un drenatge desmesurat l’estiu del 2011 va provocar una baixada del nivell freàtic superficial de més de 1 metre.

En paral·lel, les dificultats econòmiques per les que hem passat no ens ha permès mantenir la pastura de cavalls en una part de l’estany i ens ha obligat a deixar de banda la gestió més activa d’aquests prats d’inundació temporal. Malgrat tot, l’Ajuntament de Sils s’ha ocupat de mantenir els camins, itineraris i observatoris.

L’estany de Sils passa per un dels pitjors moments d’ençà que es va iniciar el projecte de recuperació, el 1998. La bona notícia és que si es recuperen nivells d’aigua i es reimplanta la pastura de cavalls, en molt poc temps l’estany podria recuperar la seva qualitat i riquesa natural.

És urgent que administracions competents i actors implicats com Acciónatura, que és, a més a més, un dels principals propietaris de l’estany, busquem una fórmula àgil i permanent per garantir una gestió eficaç i eficient d’aquest espai únic.

Si actuem amb determinació, estem a temps de redreçar la situació i recuperar l'Estany.

Francesc Giró

Director AcciónaturaEl projecte ha permès recuperar gran part dels hàbitats naturals i de les espècies pròpies de l’antiga llacuna, mitjançant l’adquisició de terrenys per a la restauració de la zona humida i la seva adequació per a ús públic.

L’objectiu general, a llarg termini, és la conservació dels valors naturals de l’espai i la recuperació de la seva biodiversitat, de forma compatible amb un ús social encaminat a la sensibilització ambiental dels seus visitants.

Es consideren quatre línies generals d’actuació:

-    Conservació: Manteniment i restauració dels valors naturals de la zona humida.
-    Ús públic: Sensibilització ambiental del públic afavorint el contacte home-natura a partir de l’ecoturisme i l’educació ambiental.
-    Aspecte socioeconòmic:  Integració de la gestió de l’àrea en el context econòmic i social del municipi de Sils i comarca.
-    Seguiment i recerca: Avaluació permanent de l’eficàcia de les mesures executades i potenciació de la recerca científica a l’espai.

Actuacions realitzades:

Compra de terrenys per a executar el projecte de restauració (31 ha)

Excavació d’una llacuna permanent de 4 Ha.

Recuperació de la vegetació autòctona pròpia de la llacuna, mitjançant campanyes de plantació d’arbres i arbusts amb voluntaris

Gestió dels hàbitats naturals recuperats, mitjançant la sega de prats humits i la pastura amb cavalls

Restauració de basses per als amfibis

Recuperació y conservació de les poblacions de dues espècies protegides de tortugues d’aigua autòctones de la península ibèrica

Estudi de les poblacions d’aus que viuen i es reprodueixen a l’estany

Prospecció de les poblacions de peixos de l'estany

Càlcul dels indicadors biològics per determinar l’estat ecològic de l’estany, la séquia i els canals adjacents, a fi de mesurar-ne l’evolució

Construcció d’infraestructures per a l’ús públic (miradors, observatoris d’aus, centre d’informació, senyalització, etc)

Manteniment dels tancats i senyalèctica

Accions d'implicació ciutadana i edició de materials divulgatius

 

Actuacions previstes per 2012

Pla de gestió de l’estany

Gestió d’hàbitats

Conservació de la biodiversitat

Manteniment d'infraestructures i plantacions

Custòdia del territori

Millora de l'estat ecològic de l'estany

Restauració ambiental de la sèquia

Promoció del voluntariat

Comunicació

Ús públic i educació ambiental

 

El municipi de Sils està situat al centre de la comarca de La Selva, a uns 80 quilòmetres de Barcelona i a uns 20 de Girona i Lloret de Mar. La conca de l'antic estany de Sils es troba a la zona més deprimida de la plana de La Selva.

L’àrea forma part de l’Espai d’Interés Natural (EIN) Estany de Sils, la riera de Santa Coloma i els Turons de Maçanet, i està inclosa dins la Xarxa Natura 2000

 

Les espècies amenaçades més representatives són: la tortuga de rierol (Mauremys leprosa), la tortuga d’estany (Emys orbicularis), i l’espinós (Gasterosteus aculeatus).

Quadríptic: Llistat d'aus de l'Estany de Sils

Quadríptic: Itineraris de l'Estany de Sils

Suport rebut:

 • Acesa Abertis
 • Departament de Medi Ambient i Habitatge
 • Caja de Ahorros de Navarra
 • Fundación Biodiversidad
 • Gas Natural
 • Natura Activa
 • Eco Store


Col·laboradors:

 • Ajuntament de Sils
 • Agència Catalana de l'Aigua
 • Can Tarrides
 • Col·lectiu Bisaroca
 • Grup Orchis
 • Temporània
 • Universitat de Girona
 • Equip de voluntaris que fa seguiment de la biodiversitat

 

Voluntariat corporatiu: Grupo Giró, Fundación Telefónica, GlaxoSmithKline

 

 

Ajuda'ns a assolir les fites de l'Any Internacional dels Boscos!

 

Amb 1.200€ a l'any podrem gestionar una de les 33.90 ha que conformen el projecte

Informa-te'n trucant al 93 237 38 02 o enviant un correu a s.esser@accionatura.org