Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Estat del projecte: Finalitzat

Pressupost aconseguit:

100 %Explora » Projectes » Estepes » Mesures compensatòries de l'Aeroport de Lleida-Alguaire
Mesures compensatòries de l'Aeroport de Lleida-Alguaire

En aquesta àrea, tradicionalment, s’ha desenvolupat una agricultura extensiva de secà que ha conformat gairebé tot l’hàbitat actual, on una sèrie d’espècies animals i vegetals ja s’han adaptat a aquests ambients. No obstant això, la substitució de camps de secà per parcel·les sota regadiu i la construcció de infraestructures han modificat i reduït aquest hàbitat.

Per tal de compensar la pèrdua d’hàbitat estèpic que suposa la construcció del nou Aeroport de Lleida-Alguaire, s’ha establert una sèrie de mesures compensatòries que consisteixen a destinar una superfície equivalent a la ocupada per l’aeroport (366,98ha) a terres idònies per a la protecció dels hàbitats esteparis, la flora i la fauna associada, mitjançant acords d’arrendament i/o compra amb propietaris de la zona.

 El projecte vol potenciar i conservar bona part de l’ecosistema dels secans estèpics del conjunt de tot l’altiplà, fomentar la divulgació d’aquests espais per a la pròpia gent del territori i ser un atractiu turístic més per a la zona, fent-ho compatible amb una agricultura extensiva de secà respectuosa amb el medi ambient i obrint noves oportunitats de desenvolupament en el conjunt del territori. 

Objectius:

 • Mantenir i millorar els hàbitats naturals no conreats (guarets no gestionats, erms, tossals, cubeta endorreica Clot Unilla).
 • Promoure l’augment de les poblacions d’espècies catalogades, com ara la xurra, la terrerola vulgar o el xoriguer petit.
 • Aplicar mesures de gestió correcta de l’activitat agrícola.
 • Implicar a la població en la gestió i divulgació dels valors estèpics.
 • Incrementar el coneixement general dels valors estèpics de l’altiplà a tots els nivells.

 

Accions realitzades:

 • Pla de Gestió 2009 - 2014
 • Fulletó divulgatiu: explica què són les mesures compensatòries, en què consisteixen i com es duran a terme.
 • Sessions informatives sobre custòdia del territori.
 • Compres, arrendaments i acords de custòdia en finques agrícoles.
 • Gestió de finques custodiades.
 • Xarxa d’intercanvi: posada en comú dels treballs que s’estan realitzant a la Plana de Lleida en quant al estudi i gestió de les zones estèpiques per part de tots els agents i entitats implicades.

Accions previstes:

 • Seguiment de la gestió de finques.
 • Creació de basses i abeuradors per la fauna.
 • Potenciació de la conca del Clot de la Unilla: creació d’una zona inundable.
 • Seguiment de les poblacions de fauna i flora.
 • Continuació de la Xarxa d’intercanvi d’experiències.
 • Jornada tècnica d’assessorament als propietaris d’espais que estan dintre de les mesures compensatòries.
 • Jornada de voluntariat per mantenir i millorar les instal·lacions del mirador del Clot de la Unilla.
 • Programa de visites divulgatives dels valors estèpics.
 • Avaluació de l’estat d’opinió sobre el projecte de mesures compensatòries.

L’àmbit on s’han d’implementar les mesures compensatòries es troba a l’altiplà d’Almenar-Alguaire comprès entre els municipis d’Alfarràs, Almenar, Alguaire, Torrefarrera, Rosselló i Alpicat, al nord de la comarca del Segrià (Lleida). Aquesta és una de les poques zones estepàries que encara existeix en el conjunt del secans occidentals de la Plana de Lleida. Pertany a la Zona de especial protecció per a las aus (ZEPA) “Plans de la Unilla”.

Al Clot de la Unilla hi podem trobar tamarius esparsos i associacions de plantes herbàcies, vegetació associada als conreus i prats secs continentals.

Dintre les espècies de fauna cal destacar la xurra i la terrerola vulgar, però també hi trobem d’altres espècies d’ocells esteparis, com ara la ganga, el xoriguer petit, el gaig blau, la calàndria, el sisó o l’esparver cendrós.

Suport rebut:
 • Aeroports de Catalunya
Entitats col·laboradores:
 • Ajuntament d’Alfarràs
 • Ajuntament d’Alguaire
 • Ajuntament d’Almenar
 • Ajuntament d’Alpicat
 • Ajuntament de Torrefarrera
 • Ajuntament de Rosselló
 • Ajuntament de Vilanova de Segrià
 • Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
 • Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
 • Departament de Medi Ambient i Habitatge
 • EGRELL
 • Regsega
 • Universitat de Lleida