Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa TècnicaExplora » Projectes » Boscos » Selvans Programa Boscos Madurs
Selvans Programa Boscos Madurs
ecoturisme

Els boscos madurs representen un ecosistema amb una gran biodiversitat, amb arbres d’edats diverses que són font d’aliment i refugi d’éssers vius; acumulen una gran quantitat de carboni, tant a les grans soques com en el sòl forestal, essent part important doncs en la lluita contra el canvi climàtic; tenen un paper fonamental en el control del cicle hidrològic; milloren la gestió forestal en la silvicultura moderna; i, tenen un elevat interès i atractiu turístic, cultural i científic.

La pèrdua de bosc madur, degut a l’aprofitament per fusta; la tendència a eliminar arbres vells per deixar pas a la regeneració; així com, la creença que deixar els boscos a evolució natural és abandonar-los, porta associat un impacte negatiu en la conservació del patrimoni natural singular i de la biodiversitat en l’àmbit forestal, ja que moltes espècies depenen específicament dels elements propis d’aquests ecosistemes més evolucionats i estructurats que cada vegada costa més de trobar en el nostre territori.

En aquest context el projecte Sèlvans(*) impulsa la creació d’una xarxa de boscos madurs (públics i privats) que representi suficientment la biodiversitat dels principals biomes forestals catalans, implicant administracions i propietaris forestals en la conservació d’aquests espais.

Treballem sobre la URGÈNCIA de preservar els nostres darrers boscos madurs, l'OPORTUNITAT que tenim amb l'historial i actuacions presents sota el programa "Selvans", i la VIA D'IMPLICACIÓ que suposa la nostra iniciativa CompensaNatura (www.compensanatura.org)

(*) El nom del projecte fa referència a una deïtat que, segons la mitologia etrusca, s’anomenava Sèlvans, i que s’encarregava de la protecció dels boscos. La mitologia romana, hereva seva, l’anomenà Silvà, i del seu nom deriven les paraules silvícola i silvicultura, justament.

El projecte Sèlvans es va desplegar, inicialment, l'any 2005 a la demarcació de Girona, arribant a establir un total de 58 reserves forestals, de les quals 30 corresponen a boscos comunals d’ajuntaments i les altres 28 es troben en propietats privades. La superfície conjunta assolida és de 713,26 hectàrees.

D’altra banda, hi ha els rodals de forests, propietat de la Diputació de Girona, que es destinen a evolució natural, dins del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Parc Natural  del Montseny, que sumen 451,5 ha més.

En conjunt, doncs, la xarxa de reserves forestals custodiada a les comarques gironines gràcies el Programa Sèlvans aplega, a l’any 2013, un total de 1.164,76 ha, que signifiquen un 0,28% de la superfície boscosa de la demarcació.

A partir de desembre de 2013 el projecte Sèlvans s’incorpora a Acciónatura, gràcies a la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, i a la Diputació de Barcelona.  • Crear una xarxa de rodals de boscos madurs i santuaris forestals a Catalunya.
  • Conservar el valor patrimonial, paisatgístic i ecològic dels boscos madurs, atesa la seva enorme biodiversitat específica i alta vulnerabilitat.
  • Prioritzar i quantificar els costos de conservació dels boscos identificats i aplicar un sistema de compensació de les externalitats positives, o beneficis ambientals i socials, dels boscos madurs de Catalunya
  • Salvaguardar una mostra representativa de totes les comunitats forestals de les comarques gironines, tant en boscos de titularitat pública com privada.
  • Impulsar un sistema de patrocini per a la progressiva ampliació de la xarxa de reserves forestals.

     

     

1. Definició del marc i l'estratègia de captació de fons i/o incentius necessaris per a la conservació dels rodals prioritaris, i recerca activa de finançament per a la seva preservació.2. Difusió de la iniciativa i establiment d'aliances i sinèrgies per a la seva consolidació i possible replicació.3. Priorització dels boscos que s’han de conservar, i valoració de les seves alternatives, fórmules i costos de conservació.4. Elaboració d’una base de dades consensuada i definitiva, i configuració d’una xarxa de boscos madurs i santuaris forestals a Catalunya.

El projecte Selvans es va iniciar, com a experiència pilot, en boscos madurs de la província de Girona, ampliant-lo a la resta de Catalunya a partir de desembre de 2013, moment en que el programa s'incorpora a Acciónatura. Actualment, és el projecte més important que estem desenvolupant des d'Acciónatura, i probablement un dels projectes ambientals més ambiciosos que s'estan desenvolupant a Catalunya.

 

Es treballarà sobre un nombre realment elevat d'espècies (no totes fàcilment inventariables), donat que els boscos madurs són justament els refugis de biodiversitat més rics i variats dels ecosistemes forestals. Per donar un ordre de magnitud posarem com a exemple un sol bosc antic ubicat al vessant nord de la serra de l'Albera (el Rosselló), la fageda del parc natural de la Maçana, on ja s'han identificat més de 6.800 espècies.

L'articulació de la xarxa incideix favorablement en la biodiversitat depenent d'estructures de bosc vell o d'ecosistemes poc o gens pertorbats. Es beneficien directament les espècies i endemismes lligats a l'existència de fustes de gran diàmetre, a les seves cavitats i al seu prolongat procés de descomposició. Multitud de formes de vida lligades a uns requeriments ecològics que difícilment hi ha als sectors de bosc amb vocació fustera. Un nombre significatiu d'aquestes espècies i endemismes es destaquen com a prioritàries i/o d'interès comunitari a la legislació europea (picots, rapinyaires nocturnes i diürnes, galliformes, insectívores, quiròpters, coleòpters, lepidòpters, fongs, líquens, briòfits ...).

Entitats col·laboradores

Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

Diputació de Barcelona

 

Acciónatura et proposa ajudar a preservar un àrea d'un d'aquests boscos, de la MATEIXA superficie que l'espai que ocupes amb la teva vivenda, les teves oficines, magatzems, botigues, etc. La implicació és fàcil, mesurable i econòmica, i es canalitza a través de la nostra iniciativa CompensaNatura, a www.compensanatura.org

Si ets propietari/ària d’una massa forestal que creus que té el perfil per formar part d’aquesta xarxa, entra en contacte amb nosaltres a través de info@accionatura.org