Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa TècnicaExplora » Projectes » Boscos » Selvans Boscos Terapèutics
Selvans Boscos Terapèutics
ecoturisme

És de coneixement popular que una passejada pel bosc aporta benestar i que una major proximitat amb la natura és sinònim d’una vida més saludable. La investigació mèdica ens demostra que sí aquest contacte és amb boscos vells, els seus beneficis psicològics i fisiològics són terapèutics: regulació del nivell de cortisol ajudant a disminuir l’estrés; disminució de la pressió arterial i de les pulsacions, així com de la glucosa en sang; o bé, increment  significatiu del nombre de limfòcits, augment de l’activitat funcional d’aquestes cèl·lules antivirals i major quantitat de proteïnes anticancerígenes intracel·lulars. 

Els països que han desenvolupat més els estudis en aquesta àrea són Japó, Corea del Sud i Estats Units demostrant els efectes beneficiosos dels boscos vells en la salut humana, a través dels anomenats “banys de bosc” (“shinrin yoku” en japonès). Els resultats són tant significatius que des de 1985 el govern japonès impulsa una xarxa de boscos terapèutics amb l’objectiu de reduir la despesa de sanitat a mig termini, i els seus metges prescriuen aquestes passejades com a mesura preventiva al desenvolupament de determinades malalties.

En aquest context es reforça la importància de la conservació dels boscos madurs i vells, i la implantació d’itineraris forestals terapèutics es presenta com una nova estratègia per a la seva conservació, oferint així, beneficis socials, econòmics i ambientals al territori on s’estableixin.

Seguint l’exitosa experiència del Japó i Corea del Sud, Acciónatura i la Universitat de Girona, amb la col·laboració del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, la Diputació de Girona, i Fundación Biodiversidad, han iniciat la creació d’una xarxa d’itineraris forestals terapèutics a la província de Girona amb l’objectiu de promoure el benestar de la seva població; conservar els  romanents de bosc madur d’aquest territori i fomentar el turisme de salut.  

No us perdeu aquest fantàstic reportatge (5 minuts) que ens van fer des de l'Agència EFE (EFE Verde), titulat "El valor terapèutic dels boscos":

O aquest altra reportatge, al programa "Valor Afegit"

Disseny d’itineraris forestals terapèutics a la província de Girona sobre els quals s’està treballant amb l’objectiu de formalitzar una proposta per a la seva implantació. 

Creació d’una xarxa de contactes amb els diferents agents del territori que poden contribuir en el desenvolupament i promoció d’aquests itineraris.

Disseny i implantació d’experiències pilot “d’itineraris forestals terapèutics”.

Col·laboració amb l’Hospital Santa Caterina de Salt en la recerca en l’àmbit mèdic sobre les causes dels beneficis dels itineraris forestals terapèutics, i sobre quines malalties influeixen.

Extensió a les províncies de Barcelona, Tarragona i Lleida. • Generar un nou servei de salut i benestar per a les persones sobre la base del potencial terapèutic dels boscos madurs o amb elements de maduresa.
 • Vertebrar els agents del territori per a l'organització (idealment autosuficient i autogestionada) d'una nova oferta vinculada als anomenats "boscos terapèutics", a nivell local.
 • Enriquir la xarxa de boscos madurs custodiats, incorporant aquells rodals madurs o pre-madurs vinculats als diferents "itineraris forestals terapèutics".
 • Replicar aquesta iniciativa a la resta del territori català, i així que sigui possible a la resta de l’estat espanyol.

 

 

 • Organització efectiva de 2 itineraris terapèutics per comarca a la província de Girona, i pre-disseny de 4 itineraris a Barcelona, 3 a Tarragona, i 3 a Lleida.
 • Tancament acords de custòdia x aprofitament forestal específic amb "boscos terapèutics".
 • Vertebració d'un mínim de 2 agents del territori per cada bosc terapèutic.
 • Proposta d’activitats específiques a desenvolupar en cada bosc terapèutic.
 • Articulació d'una oferta conjunta amb els agents del territori per a la promoció dels boscos terapèutics.
 • Establiment de les bases per a la formació de guies específics per als itineraris forestals terapèutics.
 • Definició del pressupost específic per a la implementació dels diferents boscos terapèutics.

El projecte s’ha iniciat, com a experiència pilot, en boscos madurs de la província de Girona amb l’objectiu d’ampliar-lo a la resta de Catalunya on ja s’estan articulant diferents actors, i tan aviat com sigui possible es pretén replicar a la resta de l’Estat espanyol.

 

 

Es treballarà sobre un nombre realment elevat d'espècies (no totes fàcilment inventariables), més encara tenint en compte que els boscos madurs són justament els refugis de biodiversitat més rics i variats dels ecosistemes forestals. Per donar un ordre de magnitud posarem com a exemple un sol bosc antic ubicat al vessant nord de la serra de l'Albera (el Rosselló), la fageda del parc natural de la Maçana, on ja s'han identificat més de 6.800 espècies.

L'articulació de la xarxa incideix favorablement en la biodiversitat depenent d'estructures de bosc vell o d'ecosistemes poc o gens pertorbats. Es beneficien directament les espècies i endemismes lligats a l'existència de fustes de gran diàmetre, als seus cavitats i al seu prolongat procés de descomposició. Multitud de formes de vida lligades a uns requeriments ecològics que difícilment hi ha als sectors de bosc amb vocació fusta. Un nombre significatiu d'aquestes espècies i endemismes es destaquen com a prioritàries i / o d'interès comunitari a la legislació europea (picots, rapinyaires nocturnes i diürnes, galliformes, insectívores, quiròpters, coleòpters, lepidòpters, fongs, líquens, briòfits ...). Selvans resulta primordial per incentivar l'eficiència en la conservació de la biodiversitat terrestre a escala ibèrica perquè prioritza la representació d'estructures de bosc madur en els hàbitats coberts per la Directiva Hàbitats.

Entitats col·laboradores

Fundación Biodiversidad

Patronat de Turisme Costa Brava Girona

Diputació de Girona

Universitat de Girona

Per poder configurar boscos terapèutics, la primera urgència és poder assegurar la preservació efectiva dels darrers boscos madurs de Catalunya. En aquest sentit, Acciónatura et proposa ajudar a preservar un àrea d'un d'aquests boscos, de la MATEIXA superficie que l'espai que ocupes amb la teva vivenda, les teves oficines, magatzems, botigues, etc. La implicació és fàcil, mesurable i econòmica, i es canalitza a través de la nostra iniciativa CompensaNatura, a www.compensanatura.org