Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Estat del projecte: En execució

15 %

Pressupost aconseguit:

8 %

:Explora » Projectes » Boscos » Custòdia de muntanya a Masnou de Sacosta
Custòdia de muntanya a Masnou de Sacosta

Acciónatura i la propietat de la finca han arribat a un acord de custòdia del territori per tal de fer compatible l’ús tradicional de la terra amb la conservació dels elements naturals, paisatgístics i patrimonials de la finca, per al gaudi dels visitants i les generacions futures.

 

Bruixes, fades i follets t'esperen en un bosc de llegenda

Pots seguir el camí ral que discorre des del Coll de Condreu fins a les Roques Encantades. Animeu-vos i gaudiu de l’encant de les llegendes que s’amaguen en aquest bosc!

 S’ha elaborat un Pla de Gestió de la Finca que inclou una primera part d’inventari, una segona de diagnosi i una tercera de propostes i pla de treball.

Els objectius específics que es pretenen assolir són els següents:

 • Conservar i millorar els diferents espais naturals, els seus hàbitats i espècies
 • Conservar i restaurar les construccions existents a la finca sempre i quan es disposi del finançament necessari per fer-ho
 • Fer totalment compatibles els aprofitaments forestals i agraris amb la conservació de la biodiversitat
 • Sensibilitzar i divulgar els valors ambientals i tradicionals

Redactar el pla de gestió que tindrà en compte:

 • Establir l’estructura general dels territoris de major interès natural que requereixin ser protegits proposant les infraestructures bàsiques i de les activitats a realitzar.
 • Proposar una regulació dels usos compatibles amb la conservació de l’entorn: usos públics, agrònoms, aprofitaments forestals que mantinguin el paisatge...
 • Proposar unes normes generals de protecció de la gea, els cursos hídrics, la vegetació i la flora, els espais forestals, la fauna i el paisatge.
 • Proposar un pla de control de visitants i de circulació motoritzada.
 • Proposar la realització d’actuacions de restauració i millora de l’hàbitat per les espècies vegetals i animals més interessants.
 • Proposar unes normes generals per a la gestió dels aprofitaments dels recursos naturals i d’altres activitats econòmiques relacionades amb el medi natural.
 • Promocionar estratègies d'ecodesenvolupament compatibles amb la conservació dels recursos naturals.

 

Masnou de Sacosta, la finca de 302 ha on es durà a terme el projecte de custòdia del territori, forma part de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de les Guilleries i Collsacabra. Està situada a les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa.

Dins de la finca hi trobem alguns torrents, entre els quals destaca el de la Font Fresca, per ser el més cabalós i l’únic que en la part baixa s’encaixa i forma un congost.

El terreny presenta diferents pendents amb diferents tipus de vegetació. Als llocs amb pendents suaus hi ha presència de conreus i prats de pastura i als indrets amb forts pendents s’hi estableix el bosc. També hi ha sectors amb pendents pronunciades i cingles amb presència d’alguns rapinyaires.

 

La finca té un elevat valor ambiental per la presència de fagedes, alzinars, i rouredes, amb alguns punts de bedoll i prats de dall i de pastura, un paisatge típic del Collsacabra.

Quant a la fauna, hi trobem espècies d’amfibis rares i protegides, com el tritó pirinenc, la granota roja o la serp d’Esculapi. També ocells com el picot negre, el mastegatatxes o l’aufrany; i mamífers com el liró gris, la fagina o el cabirol. També hi ha invertebrats protegits propis de l’EIN de Collsacabra, com certs coleòpters cavernícoles endèmics.

 

Entitats col·laboradores:

 

 • Departament de Medi Ambient i Habitatge - Generalitat de Catalunya
 • Caja de Ahorros de Navarra
 • Fundación Biodiversidad
 • Xarxa de Custòdia del Territori 

 

Aportacions personals:

Joan Ramoneda (propietari finca)