Àreas
d’actuació


Mapa de situació


Fitxa Tècnica

Data inici: 2007

Estat del projecte: En execució

70 %Explora » Projectes » Boscos » Reforestació del riu Alberche a Cazalegas (Toledo)
Reforestació del riu Alberche a Cazalegas (Toledo)

La vegetació que existeix a la zona d’actuació està completament alterada per l’acció humana. La construcció del viver forestal va implicar la substitució de la vegetació original pel cultiu d’espècies arbòries que s’empraven per a reforestacions en terrenys de l’administració. Donada la importància ecològica del bosc de ribera i els avantatges associats a la seva bona gestió, és necessària i urgent l’adopció de mesures encaminades a la seva regeneració.L'objectiu principal del projecte és renaturalitzar el bosc de ribera amb accions de voluntariat.  

 

Per aconseguir la restauració de comunitats vegetals cal dur a terme aquestes actuacions:

 

  • Eliminació d'espècies exòtiques
  • Desbrossament
  • Plantació amb espècies autòctones
  • Reposició de marres i manteniment

 

La zona d'actuació es troba al terme municipal de Cazalegas, a la vora de l'embassament del mateix nom i és propietat de la Confederació Hidrogràfica del Tajo. Es tracta de l'antic "Viver Forestal de Cazalegas", que ja no funciona com a tal i avui està destinat a l'ús públic.

La zona alberga una important població de llúdriga (Lutra lutra), espècie en perill d'extinció. També destaquen les poblacions d'ocells aquàtics que utilitzen les formacions de vegetació palustre de l'embassament de Cazalegas, com a hàbitat d'hivernada i reproducció.

A les aigües someres i els illots fluvials es refugien o nidifiquen l'arpella vulgar occidental (Circus aeruginosus) i gran varietat d'aus aquàtiques: agrons, limícoles, corbs marins, entre d'altres espècies íntimament lligades a les formacions d'espadanya (Typha spp.) i canyís (Phragmites spp.).

 

  • Confederación Hidrográfica del Río Tajo
  • Vivero de Cazalegas
  • Torraspapel
  • Telefónica

 

 

La zona permet dur a terme jornades de voluntariat corporatiu, només els matins, de dilluns a divendres.