Àreas
d’actuació


Explora » Projectes » Boscos

Boscos

Cada dia es perden al món 20.000 ha de boscos i, amb ells, la seva capacitat d'acollir una biodiversitat extraordinària, mitigar el canvi climàtic, regular el cicle de l’aigua i mantenir els processos ecològics. Per assegurar que puguin continuar oferint aquest serveis, a Acciónatura actualment apostem sobre tot per preservar aquells ecosistemes més biodiversos i rics, així com recuperar espais degradats que contribueixin a la conservació dels hàbitats i de les espècies de flora i fauna que hi viuen.

 

Programa "Selvans" de Boscos Madurs

Actualment, és el projecte més important que estem desenvolupant des d'Acciónatura, i probablement un dels projectes ambientals més ambiciosos que s'estan desenvolupant a Catalunya. El programa Selvans es va iniciar, com a experiència pilot, en boscos madurs de la província de Girona, ampliant-lo a la resta de Catalunya a partir de desembre de 2013, moment en que el programa s'incorpora a Acciónatura. Treballem sobre la URGÈNCIA de preservar els nostres darrers boscos madurs, l'OPORTUNITAT que tenim amb l'historial i actuacions sota el programa "Selvans", i la VIA D'IMPLICACIÓ que suposa la nostra iniciativa CompensaNatura (www.compensanatura.org)

Trobaràs tots els detalls sobre el programa "Selvans" en aquest enllaç.

Molt relacionat amb el programa Selvans, trobaràs tota la informació sobre els "Itineraris Forestals Terapèutics" en aquest enllaç.

 

Recuperació de boscos de ribera

Els rius no només proveeixen d’aigua, també són imprescindibles com a corredors biològics, perquè eviten la fragmentació dels hàbitats. El bosc de ribera brinda serveis molt significatius dins de l’ecosistema fluvial, perquè proporciona una gran quantitat d’hàbitats on troben refugi i aliment els éssers vius, tant aquàtics com terrestres. També millora la qualitat de l’aire i protegeix el sòl, disminuint així els efectes devastadors de les riuades.

Recuperació de boscos de muntanya

Les muntanyes són l’origen de molts rius i grans dipòsits de biodiversitat. No obstant això, són ecosistemes molt vulnerables. Els boscos de muntanya protegeixen les conques. Per tant regulen l’abastiment i la qualitat de l’aigua, i, a més, contribueixen a fixar el sòl i a evitar-ne l’erosió. També conformen importants refugis i fonts d’aliments per a la fauna silvestre.

 

Boscos