Àreas
d’actuació


Explora » Projectes » Àrees marines

Àrees marines

El mar no és, com molta gent podria pensar, una font de recursos inesgotable. La intensitat d’explotació de la biodiversitat marina, juntament amb la millora de les tecnologies d’accés a l’extracció, ha fet que la pressió sobre moltes espècies augmentés en els últims anys, cosa que ha portat al col·lapse el 70% dels caladors mundials. 

El Mediterrani no n’és cap excepció: la greu sobreexplotació a què està sotmès ha posat en perill les pesqueries de la zona i l’existència dels seus  recursos.

Per tal d’abordar aquest problema disposem de les àrees marines protegides, unes eines de gestió pesquera que han demostrat el seu èxit a l’hora d’augmentar l’abundància i la grandària dels peixos i el nombre de captures. L’objectiu final és regular els usos del mar en funció de la capacitat de càrrega de l’ecosistema.

Àrees marines