Iniciatives


OCEAN 2012

Explora » Iniciatives » Sensibilització » OCEAN 2012

OCEAN 2012

Acciónatura col·labora activament amb OCEAN2012, una aliança d’organitzacions amb l’objectiu conjunt d’assegurar que la reforma de la Política Pesquera Comú Europea (PPC) del 2012 aturi la sobrepesca, les pràctiques pesqueres destructives i aconseguir així un ús just i equitatiu dels estocs pesquers. 

La coalició reuneix una extensa base de coneixement, capacitats i experiència. Impulsem el canvi implicant als grups d’interès i als responsables de prendre decisions, a tots els nivells, presentant propostes sensates i evidència científica. Estem segurs que la reforma de la PPC propiciarà la sostenibilitat de les pesqueries en aigües de la UE i més enllà.

Els objectius d’OCEAN2012 d’aquí al 2012 són els següents:

  • Que la PPC consagri els objectius mediambientals com a un requisit indispensable per aconseguir objectius econòmics i socials
  • Que la PPC defineixi els instruments i competències que proporcionen una capacitat de pesca sostenible a nivell regional i comunitari
  • Que les normes d’accés fomentin una pesca sostenible, tant des del punt de vista social com mediambiental
  • Que la presa de decisions es realitzi de forma transparent i participativa, garantint la sostenibilitat a llarg termini de les pesqueries.

 

Per fer-se membre només és necessari omplir el formulari de sol·licitud que hi ha disponible online. 

Tanmateix si tens alguna inicitiva o suggeriment interessant posat en contacte amb nosaltres.

 

 

Més de 28.500 persones van demanar a la Comissària Europea de Pesca i Afers Marítims, Maria Damanaki, que doni prioritat a la salut del medi marí en la reforma de la política pesquera comuna de la Unió Europea.

Mentrestant des d'Acciónatura hem dut a terme diferents accions a la Setmana Europea de la Pesca:

Juny de 2011 - Participació en la cantada d'Havaneres a l'escala per sensibilitzar la població, amb el discurs del nostre Agent per la Biodiversitat Nil Bustos, visible amunt.

Juny de 2010 - Projecció de la pel·lícula THE END OF THE LINE amb un fòrum de debat posaterior on va participar un pescador artesanal.

Si vols estar més informat sobre les notícies de OCEAN2012 - España visita la seva pàgina de Facebook