Iniciatives


CeroCO2

Explora » Iniciatives » Implicació » CeroCO2

CeroCO2

CeroCO2 és una iniciativa conjunta de dues ONG – Acciónatura, i Ecología y Desarrollo - que des de principis de 2005 actua per la cura del clima. Aquesta iniciativa informa i sensibilitza davant el fenomen del canvi climàtic i ajuda a organitzacions i particulars a:

 calcular les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)

 reduir-les el màxim possible

 compensar voluntàriament les que no s’han pogut evitar, a través de projectes forestals (creació de nous ecosistemes forestals i desforestació evitada) d’eficiència energètica, d’energies renovables i de gestió de residus.

L’objectiu és oferir eines per combatre el canvi climàtic mitjançant accions concretes i integrals de reducció i compensació de GEH, prenent el CO2 com a unitat de referència.

Tant a nivell individual com des d’una organització és possible conèixer i compensar les emissions de CO2 que es produeixen a causa de la mobilitat o el consum energètic, i també és possible descobrir com reduir-les. De la mateixa manera, podem dissenyar propostes de sensibilització adaptades a cada cas, per dur-les a terme al teu entorn.

Entra a la web  www.ceroco2.org o truca’ns per informar-te: 93 237 38 02

 

 

 

 

Les accions dutes a terme en el marc de CeroCO2 han contribuït a fer que, des que es va posar en marxa la iniciativa al 2005 i fins a finals del 2009, s'hagi tramés la compensació de més de 85.000 tones de CO2 equivalents per mitjà d’11 projectes forestals (reforestació i desforestació evitada), energètics (energies renovables, eficiència energètica) i de tractament de residus.Alhora, s'ha pogut atorgar 13 segells d’Empresa CeroCO2, i s'ha col·laborat amb més de 150 entitats.

Troba a l'apartat de Publicacions la guia CeroCO2