Qui somSom membres de:Coneix » Qui som » Política de qualitat i medi ambient d'Acciónatura

Política de qualitat i medi ambient d'Acciónatura

Acciónatura es compromet i prioritza els següents aspectes:

  •  La millora continua de les nostres accions, mitjançant la gestió òptima dels recursos tècnics i humans dels que disposem.
  •  Tot i que som una organització dedicada a la conservació i millora del medi ambient, assegurar la identificació de tots els aspectes mediambientals de la nostra activitat i procurar la continua minimització dels nostres impactes.
  •  Integrar a tots els membres de l’entitat en la cultura de la qualitat i del medi ambient, fomentant el compromís i la implicació de cada persona.
  •  Potenciar l´increment dels nostres recursos per tal de fer créixer quantitativament i qualitativament els nostres projectes implicant al màxim persones i organitzacions.
  •  Fer extensible als nostres proveïdors la nostra política de qualitat i medi ambient, amb la finalitat de implicar-los en els nostres projectes i compartir la nostra missió.
  •  Ens comprometem a identificar i complir, tots els requisits ambientals aplicables tant des del punt de vista normatiu com els nostres requisits propis.
  •  Aconseguir que els nostres col·laboradors, socis i donants s’identifiquin amb els valors i missió de l’entitat, assolint així la seva satisfacció.

Signatura del director

Francesc Giró - Director