Qui somSom membres de:Coneix » Qui som » Equip natura » Comissió Executiva

Comissió Executiva

La Comissió Executiva està formada per un grup representatiu del Patronat, juntament amb el director d’Acciónatura.

Les seves finalitats són actuar com a òrgan consultiu i coordinar el Patronat amb l’equip de treball de la Fundació, a fi d’agilitzar les estratègies plantejades i les accions que es duen a terme.

En són membres actuals:

  •  Carlos Casanovas
  •  Ana Esteve
  •  Kenty Richardson
  •  Francesc Giró (director d’Acciónatura).