Coneix » Qui som » Comptes clars » Codi ètic: el compromís de la Fundació

Codi ètic: el compromís de la Fundació

 Acciónatura considera prioritària la conservació del patrimoni natural en totes les seves actuacions.

 Acciónatura no realitzarà transferència ni venda del patrimoni de la seva propietat mentre existeixi, excepte quan es tracti de finques sense valor natural, amb el consentiment de l’antic propietari i decisió unànime del Patronat.

 Acciónatura elaborarà plans de gestió per a cada una de les propietats adquirides, rebudes o gestionades (reserva natural).

 Acciónatura respectarà escrupolosament la legalitat en totes les seves actuacions.

 Acciónatura procurarà mantenir una coordinació efectiva amb els òrgans gestors dels espais protegits en cas de ser-hi inclosa una propietat.

 Acciónatura procurarà articular totes les actuacions amb les comunitats locals.

 La gestió de totes les propietats d'Acciónatura disposarà d’un assessorament científic de qualitat.

 Acciónatura facilitarà la recerca científica continuada a les finques de la seva propietat.

 Acciónatura procurarà aplicar bones pràctiques ambientals i utilitzar tecnologies de baix impacte en totes les seves activitats.

 Acciónatura actua seguint les estratègies internacionals sobre desenvolupament sostenible i conservació del patrimoni natural, elaborades pels organismes més prestigiosos a escala mundial.