Coneix » Qui som » Comptes clars » Codi ètic per a Empreses Col·laboradores

Codi ètic per a Empreses Col·laboradores

Acciónatura, per coherència amb la seva missió de conservació de la biodiversitat i amb la voluntat de promoure canvis cap a la sostenibilitat en el món de les empreses, es dota d’aquest Codi Ètic.

Acciónatura sol·licita l’acceptació d’aquests criteris per part de les empreses interessades en col·laborar en els seus projectes de conservació de la natura:

Les empreses col·laboradores respecten les institucions i valors   democràtics i no discriminen per raó de gènere, raça, religió, identitat   cultural i opció sexual i compleixen amb la normativa vigent de Prevenció de Riscos Laborals per a garantir la seguretat i la salut en el treball tot ajustant les seves condicions de treball, com a mínim, al conveni sectorial de l’activitat en la qual operen i intenten fomentar la contractació i la integració laboral de persones que pertanyin a col·lectius amb risc d’exclusió social.

L’activitat de l’empresa i el seu capital no ha d’estar directament relacionats amb la fabricació o el comerç d’armes i material bèl·lic.

Cap empresa col·laboradora tindrà una activitat que constitueixi una agressió envers algun espai natural valuós (PEIN, xarxa Natura 2000 o similar) o que afecti greument a alguna espècie de la fauna o flora amenaçada.

Les empreses col·laboradores s’obliguen a aplicar el principi de precaució pel que fa als possibles problemes i impactes ambientals i socials derivats de la seva activitat.

Les empreses col·laboradores adoptaran iniciatives per promoure una major responsabilitat ambiental i socials.

Les empreses col·laboradores fomentaran el desenvolupament i la difusió de tecnologies ecològicament racionals, així com l’estalvi de recursos i energia.

Les empreses col·laboradores buscaran fórmules per reinvertir en capital natural i involucrar als seus treballadors, clients i proveïdors en aquestes accions.

En el cas de proveïdors o clients més impactants sobre el medi, les empreses col·laboradores treballaran preferentment amb aquells que hagin implantat o estiguin treballant en la implantació de sistemes de gestió ambiental.

Les empreses col·laboradores es comprometen a adoptar aquells canvis que els permetin avançar en l’exercici de la seva Responsabilitat Social Corporativa.