Qui som



Som membres de:



Coneix » Qui som » Comptes clars

Comptes clars

Acciónatura sempre ha tingut una voluntat de transparència i per això, tot i no estar-hi obligada, ha auditat els seus comptes anuals des del seu primer any de funcionament i ha donat a conèixer els seus resultats econòmics a través de la memòria anual.

Vegeu els Comptes Anuals 2010

Per superar la situació econòmica i financera actual disposem d’un pla de viabilitat basat en:

  • Control pressupostari rigorós i contenció de la despesa
  • Revisió dels costos dels projectes i de l’estructura de personal de la Fundació
  • Reformulació estratègica a través de l’assessorament d'ESADE
  • Seguiment d’indicadors a través d’un Quadre de Comandament Integral
  • Nous convenis de col·laboració i contractes amb empreses, entitats i administracions

Qualitat i Medi ambient

El compromís d’Acciónatura es veu reflectit en el seu codi ètic i en la seva Política de Qualitat i Medi Ambient. Per tal d'assegurar el compromís amb la sostenibilitat en tot el procés, les companyies amb les que treballa l'entitat també han de signar un codi ètic per a empreses col·laboradores