Comunicació


Campanyes destacades

Coneix » Comunicació

Comunicació

08/11/2016

Les Botigues "Natura Selection" ajuden a preservar el 5è rodal #Selvans


Entesa per la preservació d’un bosc d’alt valor natural al Parc Natural de la Serra de Collserola on s’anava a dur a terme un aprofitament fustaner planificat.


  • - Hem tancat un acord amb un propietari al Parc de Collserola per a la preservació íntegre a 15 anys d’un bosc de 3,44 hectàrees considerat d’alt valor natural.

  • - L’acció, que vam posar en marxa a petició de l’ens gestor del parc natural, ha consistit en un pagament per serveis ambientals a la propietat forestal, gràcies a la implicació econòmica de les botigues “Natura Selection” a la iniciativa #CompensaNatura.

  • - El rodal, que es destinarà a dinàmica natural, limita amb un àrea on s’ha fet un aprofitament fustaner planificat, i on el propietari impulsa ara una pastura contra incendis mitjançant el manteniment de franges de baixa combustibilitat.

  • - Es comença a consolidar d’aquesta forma la reserva forestal més interessant que presenta la vessant oest del Parc Natural de la Serra de Collserola, un espai natural protegit amb una gran pressió antròpica, però que amaga racons d’extraordinari valor natural.

 

Barcelona, 8 de novembre de 2016 

Acciónatura i la propietat de Can Domènech (El Papiol) hem signat una entesa per la preservació íntegre durant 15 anys d’un sector forestal de 3,44 hectàrees a la vessant oest del Parc Natural de la Serra de Collserola que anava a ser intervingut per al seu aprofitament fustaner.

A canvi, i gràcies a la implicació econòmica de les botigues referent en retail a nivell estatal “Natura Selection” (http://www.naturaselection.com), hem fet un pagament per serveis ambientals a la propietat pel valor de producció de fusta del bosc a 15 anys.

El rodal en qüestió havia estat destacat d’interès ecològic per part del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, ens gestor del parc, inclòs a la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. Consegüentment el vam incorporar a la xarxa de rodals destinats a lliure dinàmica natural en el marc del nostre programa de boscos #Selvans, assolint ara la seva preservació.

Es tracta d’un bosc relativament jove, tot i que de gran vàlua dins el seu context geogràfic, també de cara al futur. La reserva forestal es convertirà en un bosc model per a la recerca de la dinàmica natural d’una estructura amb doble estrat arbori: un d’alzinar (Quercus ilex) i roure martinenc (Quercus humilis) en pujança, i un altre per sobre que anirà minvant, de pineda secundària de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea).

El rodal actuarà de reservori ecològic i nòdul difusor de biodiversitat en tot el sector occidental del parc natural, amb un valor estratègic elevat, atenent al fet que les altres reserves forestals en queden força allunyades. Ajudarà  a més a reforçar els valors naturals de la parcel·la contigua, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, amb gestió adscrita al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

L’operació segueix accions prèvies dutes a terme per Acciónatura en el marc del nostre programa #Selvans, i la via d’implicació de la societat que és la iniciativa #CompensaNatura. Tenim planificades noves operacions els propers mesos, i fem una crida a empreses, organitzacions, i particulars, a ajudar a preservar amb urgència el “nucli antic” dels nostres boscos, de tal forma que, en una primera fase, aquest pugui cobrir un mínim d’un 5% de la superfície arbrada de Catalunya.

A www.compensanatura.org, particulars i organitzacions poden salvaguardar m2 d’espais naturals d’alt valor natural. Concretament, Acciónatura els proposa ajudar a preservar una superfície com a mínim equivalent als m2 de sòl que ocupen amb els seus habitatges, oficines, botigues o naus industrials. Mitjançant una aportació única de per exemple 19 €, es pot preservar a 25 anys una superfície de bosc d’alt valor natural equivalent a una oficina o habitatge de 100 m2.

Des d’Acciónatura volem aprofitar l'avinentesa per reiterar el nostre agraïment especial a Botigues “Natura Selection”, pel seu continu compromís amb els nostres boscos d’alt valor natural, a través de la seva repetida implicació a la iniciativa CompensaNatura.

 

Us podeu descarregar la notícia en PDF a continuació:


pdf PDF( 3.6 MB )