Comunicació


Campanyes destacades

Coneix » Comunicació

Comunicació

21/03/2016

Preservem un 2n i un 3er bosc d'alt valor natural a través de nostra iniciativa CompensaNatura!


NOTÍCIA

7 organitzacions y 4 particulars ajuden a preservar dos dels millors Boscos d’Alt Valor Natural de Catalunya a través de la iniciativa CompensaNatura

  • - Gràcies a la implicació d'aquestes persones i entitats a la iniciativa CompensaNatura, l'ONG Acciónatura ha comprat els drets de tala a 19 anys de dos boscos a l’Alt Empordà (municipi de Espolla, província de Girona).
  • - Amb aquesta operació, sobre una superfície equivalent a uns 6 camps de futbol, Acciónatura consolida la custòdia de dos paratges naturals en un indret que es pot considerar com un dels santuaris forestals i de natura més importants de Catalunya.
  • - Amb una aportació única de 9,50 € a la iniciativa CompensaNatura, particulars i organitzacions poden ajudar a preservar 50m2 de boscos madurs com aquests, patrimoni natural irreemplaçable en perill.

 

ONG Acciónatura. Barcelona, 21 de març de 2016

Acciónatura ha formalitzat la preservació efectiva a 19 anys de 56.900 m2 de dos boscos d’alt valor natural a l’Alt Empordà (municipi de Espolla, prov.Girona). Mitjancant una compensació económica de 3.286 €, la propietat cedeix a Acciónatura els drets d’explotació forestal per a 19 anys de dos rodals de la finca ara ja destinats a conservar el bosc madur, tot deixant-lo a evolució natural. S’estableix una reserva forestal a evolució natural de 5,69 hectàrees en un dels santuaris forestals i de natura en mans privades sens dubte més importants de Catalunya,.

Es materialitza d'aquesta forma la segona acció de preservació específica i efectiva dels pocs rodals de bosc madur que queden a Catalunya, a través de la iniciativa CompensaNatura (www.compensanatura.org ), desprès d’una primera acció al febrer de 2015, on gràcies a la implicació de 13 particulars i 9 organitzacions es vàren preservar 1,6 hectàrees d’una fageda centenària al Ripollès. No es tracta per tant d’una acció aïllada, sinò d’un programa continuu d’Acciónatura que treballa l’urgència de la preservació efectiva dels darrers boscos madurs de Catalunya, que en conjunt ocupen menys d'un 3 % de la nostra superfície forestal.  

 

Els dos nous rodals custodiats a l’Alt Empordà són:

  • - El rodal “Mosquera del Camp del Perelló“ (2,75 hectàrees), catalogat com un dels boscos singulars de Catalunya segons l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya (#IBSCat) realitzat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) l’any 2011. Es destaquen com a singularitats (1) el seu índex de biodiversitat, que es veu afavorit per la presència de bosc d’auró negre (Acer monspessulanum), espècie que rarament forma boscos a les nostres contrades; (2) el grau de maduresa valorat per una significativa presència de fusta morta en peu.

 

  • - El rodal ’“Mosquera del Tallat d'en Jepa Ramon” (2,94 ha), també inclòs a l’#IBSCat pel seu elevadíssim grau de maduresa donada la gran quantitat de fusta morta en peu present en aquest bosc dominat per roure martinenc, barrejat també amb auró negre, i alguns exemplars d’alzina i faig.

 

El total de la superficie custodiada s’ubica en l’àmbit del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, i el total de la finca forma part de l’Espai d’Interès Natural del Massís de l’Albera, així com de Xarxa Natura 2000. En trobar-se en una finca privada, l’accés és restringit, però la propietat opera un allotjament de turisme rural, única via per poder visitar de moment aquest paratge excepcional. Acciónatura i la propietat estan treballant en la configuració de 2 itineraris forestals terapèutic a la finca.

 

Acciónatura vol agraïr la implicació de les 7 organitzacions i els 4 particulars a la iniciativa CompensaNatura, fet que ha possibilitat aquesta operació.

Entre les organitzacions, la majoria són petites i mitjanes empreses que volen ajudar a conservar la natura i/o han seguit la crida d'Acciónatura d’ajudar a preservar un àrea de bosc madur de la mateixa superfície (en m2) que l'espai que ocupen amb les seves oficines, magatzems, botigues, etc., com una primera mesura de compensació de la seva ocupació del sòl.

Les organitzacions que han ajudat a preservar la “Mosquera del Tallat d'en Jepa Ramon” són:

- Continental Automotive Spain (VDO), que va regalar la preservació de 2.631 m2 de bosc madur al Sr.Sagalés (de l’empresa de transport de viatgers), com a regal per la seva jubilació

- L’empresa familiar cosmeticanaturalymas.com

- ClubEMAS, que va preservar un espai equivalent al que va fer servir per l’acte d’entrega dels Premis EMAS Catalunya l’any 2014.

- La consultora de bioingenyeria i del paisatge NATURALEA

- El servei d’atenció al client dels col·laboradors de H&M de Barcelona, en el marc d’una setmana dedicada a conscienciar i implicar al seu personal en la preservació del medi ambient, i reducció de la seva petjada ecológica.

- L’organització Worldcoo, que treballa per unir el sector de l’e-commerce amb entitats del tercer sector social i ambiental, en aquesta ocasió en el marc d’una col·laboració amb el “Plan Solidario Let’s Bonus” durant l’any 2014.

 

Acciónatura vol fer una menció especial a la implicació de Fundació Caixa d’Enginyers, que ha contribuït a preservar la “Mosquera del Tallat d'en Jepa Ramon” (2,94 ha) juntament amb la resta d’organitzacions i particulars, i ha fet possible la preservació de la totalitat de la “Mosquera del Camp del Perelló” (2,75 ha), un bosc d’auró negre totalment excepcional i únic a Catalunya.

També agraïm com sempre el suport de l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del seu suport al concepte de “Barcelona CompensaNatura”