ACTUA » Empresa i biodiversitat » Serveis » Pla d'Acció per a la Biodiversitat
Pla d'Acció per a la Biodiversitat

Acciónatura proposa millorar l’impacte de l’activitat empresarial sobre la biodiversitat mitjançant Plans d’Acció per la Biodiversitat (PAB), programes reconeguts internacionalment i dissenyats per protegir i restaurar sistemes biològics.

Què fa un Pla d’Acció per la Biodiversitat? 

El PAB identifica la riquesa natural en una determinada àrea, fa un diagnòstic sobre el seu estat de conservació i sobre el seu potencial, i determina les accions que es poden emprendre per millorar-la i conservar-la. El PAB pren en compte les estratègies autonòmiques, estatals i comunitàries per a la conservació de la biodiversitat a l’hora de definir les propostes d’acció concretes.

Per què és necessària la realització d’un PAB?

El PAB defineix accions per frenar l’impacte negatiu directe de les activitats d'una empresa sobre l'entorn. D’aquesta manera, l’empresa millorarà la seva relació amb l'entorn immediat, la qualitat de vida dels seus treballadors i treballadores i dels habitants de les zones properes, a la vegada que demostra el seu compromís amb el medi ambient amb una actuació socialment responsable.

Per què és important la biodiversitat?

El valor de la biodiversitat és tan gran que no es pot estimar en termes econòmics. Els ecosistemes ens proveeixen de diversos serveis de aprovisionament (aliments, aigua, matèries primeres, energia), de regulació (com ara el control de plagues o la regulació de gasos), de suport (per exemple, reciclatge de nutrients) i culturals (ecoturisme, inspiració espiritual, etc.) 

 

Si vols dur a terme un PAB contacta amb nosaltres