ACTUA » Empresa i biodiversitat » Serveis » CeroCO2
CeroCO2

CeroCO2 és una iniciativa conjunta de dues ONG, Acciónatura i Ecología y Desarrollo, que des del començament del 2005 actua per protegir el clima i ajudar organitzacions i particulars a:

  •  Informar-se sobre canvi climàtic
  •  Calcular les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH)
  •  Reduir-les al màxim possible
  •  Compensar voluntàriament les que no s’han pogut evitar a través de projectes forestals, d’eficiència energètica, d’energies renovables i de gestió de residus.

 

L’objectiu és oferir eines per combatre el canvi climàtic mitjançant accions concretes i integrals de reducció i compensació de GEH, amb el CO2 com a unitat de referència.

Les accions dutes a terme en el marc de CeroCO2 han contribuït a fer que, des del 2005 s'hagi tramés la compensació de més de 97.000 tones de CO2 equivalents per mitjà d’13 projectes forestals (reforestació i desforestació evitada), energètics (energies renovables, eficiència energètica) i de tractament de residus. Alhora, s'ha pogut atorgar 13 segells d’Empresa CeroCO2, i s'ha col·laborat amb més de 180 entitats i 90 esdeveniments.

Per més informació visita: www.ceroco2.org